ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΦΟΡΑΜΕ: βερμούδα, λευκό πουκάμισο και mules
 

Η συμμαχία της νίκης

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΡΕΝΑ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

Το Life Coaching είναι το ξεκλείδωμα των δυνατοτήτων ενός ατόμου για να βελτιώσει την ζωή του - σε επιμέρους τομείς, αλλά και συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο μαθαίνει καλύτερα τον ίδιο τον εαυτό του, χωρίς όμως να αντλήσει γνώσεις ή να λάβει συμβουλές από τον Life Coach.

Στο Life Coaching δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις - δεν ακολουθούνται συγκεκριμένα βήματα, βάσει ενός συγκεκριμένου τρόπου επίλυσης προβλημάτων, ούτε υπάρχει μία στάνταρ μεθοδολογική προσέγγιση. Ο Coach σάς βοηθά να ανακαλύψετε τα προσωπικά σας κίνητρα και να καταγράψετε τους στόχους σας και θα σας στηρίξει μέχρι την επίτευξή τους.

Mε τις κατάλληλες τεχνικές που χρησιμοποιεί ο Life Coach θα βοηθήσει τον coachee να συνειδητοποιήσει σε ποια σημεία μπορεί να επηρεάσει ο ίδιος την εξέλιξη των θεμάτων της ζωής του, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα που είναι στη σφαίρα επιρροής του και ποια είναι έξω από τον έλεγχό του, ώστε να έχει πάντα ρεαλιστικές προσδοκίες και στόχους. Θα τον βοηθήσει να συνειδητοποιήσει, να παρατηρήσει, ακόμη και να καταγράψει τους στόχους αυτούς, καθώς επίσης να σχεδιάσει τις μελλοντικές του κινήσεις, ώστε να τους πετύχει ευκολότερα και να είναι αποτελεσματικός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Όσο πιο γρήγορα ο coachee συνειδητοποιήσει τα θέματα που τον επηρεάζουν αρνητικά, τόσο πιο εύκολος γίνεται ο δρόμος των αλλαγών, αλλά και της ευγνωμοσύνης γι’ αυτά που ο καθένας ήδη έχει, και ενδεχομένως θεωρεί δεδομένα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Το coaching αποτελεί μια σχέση συνεργασίας μεταξύ coach και coachee, που υποστηρίζει την προσπάθεια επίτευξης στόχων και δημιουργίας αλλαγών με σκοπό να φτάσουν στο συμφωνημένο προορισμό. Ο βαθμός επιτυχίας και η υλοποίηση αυτών των αλλαγών εξαρτάται από τη συνέπεια και τη δέσμευση του πελάτη προς τον στόχο και την αλλαγή. Μία τέτοια σχέση βασίζεται στην αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη.

Ο σημαντικότερος παράγοντας, όμως, βρίσκεται στην ανάπτυξη της μεταξύ τους σχέσης, με έμφαση στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και της ειλικρινούς αλληλεπίδρασης μεταξύ coach και coachee. Έχοντας, λοιπόν, δημιουργήσει μια «συμμαχία», με απώτερο στόχο την αλλαγή και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα εργαλεία φτάνουμε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στην coaching συνεργασία ο πελάτης θα πρέπει να δεσμευτεί για ένα διάστημα τριών μηνών και άνω. Ο χρόνος, φυσικά, εξαρτάται από το αίτημα του πελάτη και από τον βαθμό ετοιμότητας για τις νέες ιδέες και αλλαγές.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Το coaching συνήθως αρχίζει με μια προσωπική συνέντευξη (είτε πρόσωπο με πρόσωπο είτε εξ αποστάσεως), για να καταφέρει ο Coach να αξιολογήσει τις τρέχουσες ευκαιρίες και προκλήσεις του ατόμου ή της επιχείρησης, να καθορίσει το πεδίο της σχέσης, να προσδιορίσει τις προτεραιότητες για δράση και να καθορίσει συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι επακόλουθες συνεδρίες coaching μπορούν να διεξαχθούν προσωπικά ή εξ αποστάσεως (skype,τηλεφωνικά), με κάθε συνεδρία να διαρκεί σε μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

Στις προγραμματισμένες συνεδρίες, ο coachee μπορεί να κληθεί να ολοκληρώσει συγκεκριμένες εργασίες και ενέργειες που υποστηρίζουν την επίτευξη των προσωπικών προτεραιοτότήτων του. Με την βοήθεια του Coach,χ o Coachee θα καταγράψει τους στόχους του, τους προβληματισμούς του, τα εμπόδια επίτευξης των στόχων και την πορεία που θα ακολουθηθεί μέσω των συνεδριών.

Ο coach μπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες με τη μορφή σχετικών άρθρων, checklists, αξιολογήσεων ή μοντέλων που υποστηρίζουν τις σκέψεις και τις ενέργειες του ατόμου ή της επιχείρησης.Το πλήθος των συνεδριών σε μια coaching σχέση, ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις.

Success story

Ο σημαντικότερος παράγοντας της επιτυχίας βρίσκεται στην ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ Coach και Coachee, με έμφαση στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και της ειλικρινούς αλληλεπίδρασης.

Ρένα Αρτεμίου
Σύμβουλος Αυτοβελτίωσης & Προσωπικής Ανάπτυξης
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος του συλλόγου Coaching & Mentoring Ελλάδος
Tηλ. 99518959, email: renart@cytanet.com.cy

Πηγή: ΤηλεΩρες

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

HEALTH: Τελευταία Ενημέρωση