ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΦΟΡΑΜΕ: floral φόρεμα και mules
 

Στέλλα Κυριακίδου: Κανόνες για την καλύτερη προστασία ζώων συντροφιάς στην ΕΕ

Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών στους κανόνες της ΕΕ.

Μαρία Καραμάνου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση της ευημερίας των ζώων στην ΕΕ. Πρωτοστατώντας στη λίστα είναι οι νέοι κανόνες για τη φροντίδα των σκύλων και των γατών, οι οποίοι προβλέπουν ενιαία πρότυπα σε όλη την ΕΕ για την εκτροφή, στέγαση και χειρισμό τους.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης αναθεώρηση των κανόνων μεταφοράς ζώων, με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας των 1,6 δισ. ζώων που μεταφέρονται ετησίως στην ΕΕ. Αυτά τα μέτρα έχουν ως στόχο την προαγωγή της ιχνηλασιμότητας και την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών διαβίωσης για τα ζώα που ζουν ως σύντροφοι και μεταφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, η Eπίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε ότι «Η καλή διαβίωση των ζώων είναι ένα θέμα για το οποίο ενδιαφέρονται πολύ οι πολίτες της ΕΕ και η προσπάθεια για τη βελτίωσή του αποτελεί πολιτική μας προτεραιότητα από την πρώτη μέρα. Σχεδόν τα μισά νοικοκυριά της Ευρώπης έχουν σκύλο ή γάτα, γεγονός που δείχνει τη σημασία των ενεργειών μας σήμερα. Σήμερα, για πρώτη φορά, προτείνουμε κοινούς κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη προστασία των εκατομμυρίων σκύλων και γατών που εκτρέφονται στην ΕΕ και παρέχουμε την απαραίτητη βεβαιότητα στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων».

Και συνέχισε αναφέροντας ότι, «Επίσης, ενημερώνουμε τους κανόνες για τη μεταφορά ζώων για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, για να βελτιώσουμε την καλή διαβίωση τους και να αποτρέψουμε την κακομεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά. Η καλή διαβίωση των ζώων δεν είναι μόνο απαραίτητη για την υγεία και την ευημερία των ζώων, αλλά και για μια ανθρώπινη, υγιή και βιώσιμη κοινωνία».

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει επιπλέον μέτρα για να ανταποκριθεί στην πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών «Fur Free Europe», η οποία εκφράζει την επιθυμία για την απαγόρευση της εκτροφής ζώων για την παραγωγή γούνας στην ΕΕ, καθώς και την πώληση προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα στην ενιαία αγορά. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας και τη διαβεβαιώνει για τη συνεχή δέσμευσή της προς τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων. Οι προτεινόμενοι κοινοί κανόνες επίσης επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν αυτήν την ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών και να προαγάγουν την καλή διαβίωση των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κατάσταση στον τομέα του εμπορίου σκύλων και γατών στην ΕΕ αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Περίπου το 44% των νοικοκυριών στην ΕΕ έχουν ζώα συντροφιάς, με το εμπόριο τους να αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας μια ετήσια αξία των 1,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η έλλειψη εναρμονισμένων προτύπων για την επαγγελματική εκτροφή, διατήρηση και πώληση ζώων συντροφιάς οδηγεί σε μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τον ανεξέλεγκτο ρυθμό του παράνομου εμπορίου, το οποίο επωφελείται από την ανάπτυξη της διαδικτυακής αγοράς. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 60% των πωλήσεων σκύλων και γατών στην ΕΕ προέρχεται από τη διαδικτυακή αγορά. Η έκθεση αποκαλύπτει το μέγεθος του παράνομου εμπορίου και επισημαίνει τα κενά στη νομοθεσία που επιτρέπουν αυτήν την πρακτική.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της επιβολής των κανόνων μεταφοράς ζώων χρησιμοποιώντας πλήρως τα ψηφιακά εργαλεία. Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, όπως ο εντοπισμός θέσης οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και μια κεντρική βάση δεδομένων, θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των μεταφορών ζώων.

Επιπλέον, η Επιτροπή αναγνωρίζει τα σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν όσον αφορά την προστασία της υγείας του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος. Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση βάσει της προσέγγισης για την υγεία. Αυτό επισημαίνει τη σημασία της ολοκληρωμένης προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη τις διασυνδέσεις μεταξύ αυτών των τριών πτυχών για την αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων.

NEWS: Τελευταία Ενημέρωση