ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΦΟΡΑΜΕ: straight leg jean παντελόνι, λευκό τοπ και mules
 

Διαμορφώνουμε το σήμερα για τη φύση του αύριο

Η Υπουργός Γεωργίας της Κύπρου στο Green Agenda Cyprus Summit

Άννα Πολυβίου

Στο πρώτο «Green Agenda Cyprus Summit» που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Hilton, στη Λευκωσία, παρευρέθηκε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η δρ Μαρία Παναγιώτου.

Σκοπός του Green Agenda Cyprus Summit ήταν η στήριξη της προσπάθειας στην πράσινη μετάβαση της Κύπρου, με στόχο να καταστεί η χώρα μας παράδειγμα οικολογικού τρόπου ζωής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Υπουργός παρευρέθηκε στο Green Agenda Cyprus Summit στο οποίο παρουσίασε τις ιδέες – δράσεις του Υπουργείου αναφορικά για το πώς μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε τις κλιματικές προκλήσεις σε ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης, σε μία ήδη ανησυχητική πραγματικότητα για το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η Υπουργός αναφέρθηκε στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, που απαιτούν την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από φυσικούς συλλέκτες, όπως τα δάση, το έδαφος και τους ωκεανούς.

Αυτή τη στιγμή, η έκταση των δασών στην Ευρώπη φτάνει τα 159 εκατομμύρια εκτάρια καλύπτοντας το 43,5% της έκτασης της ΕΕ, ενώ τα τελευταία 30 χρόνια η δασική επιφάνεια της Ευρώπης έχει αυξηθεί κατά περίπου 10%. Στην Κύπρο, το ποσοστό κάλυψης από δάση ανέρχεται σε άνω του 40%, με περίπου το 22% να αποτελεί κρατικά δάση ωστόσο. Παρά την αύξηση της δασικής έκτασης στην ΕΕ, τα δάση απορροφούν μόνο το 7% των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Στόχος αποτελεί η αύξηση των φυσικών καταβοθρών άνθρακα της ΕΕ, προκειμένου να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών της.

Τα δάση αποτελούν αναμφισβήτητα μεγάλο σύμμαχο στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, αφού ένα δέντρο μπορεί να δεσμεύσει 10-20 κιλά CO2 στα πρώτα 20 χρόνια της ζωής του. Σύμφωνα με στοιχεία, ο μέσος Ευρωπαίος παράγει 5 – 7 τόνους CO2 τον χρόνο. Επομένως, κάθε άτομο πρέπει να φυτεύει 500-700 δέντρα ετησίως, ώστε να απορροφηθούν οι εκπομπές. Γι’ αυτό, η στοχευμένη φύτευση και πολιτική είναι απαραίτητη.

Στρατηγικός Στόχος 1: Δενδροφύτευση

Η Υπουργός απαρίθμησε τους στρατηγικούς στόχους που χρειάζονται και βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης προκειμένου να μειωθεί το ανθρακικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Με τη δράση «Φυτεύω για το Κλίμα» ο στόχος είναι να φυτεύονται 100.000 φυτά κάθε έτος εντός της τρέχουσας δεκαετίας 2020-2030. Αυτό απαιτεί τη δημιουργία δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές γαίες και κατάλληλες μεθόδους φύτευσης. Η Υπουργός ανέφερε πως ο προϋπολογισμός για τη δράση αυτή είναι στα 650 χιλ. και έχει στόχο την χρησιμοποίηση κατάλληλων φυτικών ειδών για προστασία παραδασόβιων κοινοτήτων από την πυρκαγιές.

Στρατηγικός Στόχος 2: Πράσινες Οροφές

Οι λεγόμενες Πράσινες Οροφές αποτελούν ένα σχεδιασμό για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν ένα πλήθος πλεονεκτημάτων γενικότερα, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα:

  • Αύξηση της θερμομονωτικής απόδοσης του δώματος κατά 30% περίπου και συνεπώς οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και κλιματισμό.
  • Δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και απελευθέρωση οξυγόνου (Ο2), γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
  • Απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και ρύθμιση της θερμοκρασίας σε ανεκτά, για τον αστικό πληθυσμό, επίπεδα.
  • Μείωση του φαινομένου της αστικής νησίδας θερμότητας (urban heat island effect).
  • Απορρόφηση και συγκράτηση μεγάλων ποσοτήτων νερού και αντιπλημμυρική προστασία της πόλης.
  • Συμβάλλουν στην αισθητική εικόνα της πόλης.

Στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος γίνεται πιλοτική προσπάθεια για δημιουργία πράσινης οροφής με εγκατάσταση αυτοσυντηρούμενου συστήματος, με επιλεγμένα είδη φυτών, σε συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 360 Innovation culture και Interstellar Institute.

Στρατηγικός Στόχος 3: Απεξάρτηση από τον άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές και περιβαλλοντική προστασία  

Η Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στη χρήση «πράσινων» σκαφών στις θάλασσες, μηδενικών ρύπων και ελάχιστου ακουστικού ίχνους. Σκάφη τα οποία θα διαθέτουν κίνηση με ενέργεια αποθηκευμένη σε μπαταρίες που θα τροφοδοτούν ηλεκτρικούς κινητήρες και εξοπλισμένα με φωτοβολταϊκά , καθώς και σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο. Μέσω αυτών, προστατεύεται και δεν ενοχλείται η θαλάσσια ζωή, αφού δεν παράγεται θόρυβος από κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Με φιλοσοφία «Διαμορφώνουμε σήμερα τη φύση του αύριο» μπορούμε να διαμορφώσουμε μία Κύπρο πιο πράσινη και να κάνουμε τις κλιματικές προκλήσεις σε ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης.

NEWS: Τελευταία Ενημέρωση