ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΦΟΡΑΜΕ: knit φόρεμα, sneakers και σκουλαρίκια
 

Υπ. Παιδείας: Με επιτήρηση από τις 07:00 η προσέλευση μαθητών του δημοτικού

Ο Σύνδεσμος Γονέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου και τη Σχολική Εφορεία θα εξεύρει τον απαιτούμενο χώρο ή αίθουσα.

Μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα που ισχύουν για τα σχολεία θα τροποποιηθούν όσον αφορά την ώρα και διαδικασία προσέλευσης στα σχολεία, ούτως ώστε να εξυπηρετηθούν γονείς για σκοπούς έγκαιρης μετάβασης στην εργασία τους και όσον αφορά την χρήση της μάσκας προσώπου από τους εκπαιδευτικούς για σκοπούς διδασκαλίας.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την προσέλευση στα σχολεία, η γενική οδηγία σύμφωνα με την οποία οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο στις 7.30π.μ., προκειμένου να οδηγούνται κατ’ ευθείαν στην αίθουσα διδασκαλίας, εξακολουθεί να ισχύει. Θα υπάρχει όμως η δυνατότητα για όσους γονείς χρειάζεται να οδηγήσουν τα παιδιά τους στο σχολείο νωρίτερα, να μπορούν να το πράξουν κατ’ εξαίρεση.

Για τον σκοπό αυτό, το ΥΠΠΑΝ, μετά από διαβουλεύσεις με τις Συνομοσπονδίες Γονέων Δημοτικής και Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, κατέληξε σε ρύθμιση για την επιτήρηση και απασχόληση μαθητών/τριών πριν και μετά τη λειτουργία των σχολείων.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση όπου υπάρχει ανάγκη για επιτήρηση μεταξύ των ωρών 7.00π.μ. και 7.30π.μ., ο Σύνδεσμος Γονέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου και τη Σχολική Εφορεία θα εξεύρει τον απαιτούμενο χώρο ή αίθουσα. Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος Γονέων θα μεριμνήσει για την εξεύρεση και απασχόληση αριθμού επιτηρητών (με αναλογία ένας για κάθε 25 παιδιά). Όσον αφορά την προστασία και απασχόληση των παιδιών μετά τη λειτουργία του σχολείου (μετά τη 1.05 μ.μ.) θα μπορεί να λειτουργεί στο σχολείο, όταν υπάρχει ανάγκη, Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών (Παιδική Λέσχη) με εξασφάλιση σχετικής άδειας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο καθώς και στα συμπληρωματικά υγειονομικά πρωτόκολλα θα προωθηθούν τη Δευτέρα στα σχολεία.

Το ΥΠΠΑΝ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργαστούν, ώστε να επιλυθούν το ταχύτερο δυνατόν προβλήματα που αντιμετώπισε αριθμός γονέων και να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί ως προς τις ανάγκες διδασκαλίας με τη χρήση μάσκας, εφόσον διασφαλισθεί ταυτόχρονα η αναγκαία υγειονομική προστασία στο σχολείο.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

NEWS: Τελευταία Ενημέρωση