ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΦΟΡΑΜΕ: houndstooth παντελόνι, tank top και kitty heels
 

Ξεκινά την Δευτέρα 27/04 η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε γυμνάσια και λύκεια

Για τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές το πρόγραμμα διδασκαλίας θα διαρκεί από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 12:15 μ.μ. καθημερινά

Από την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020, οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων καλούνται να προχωρήσουν στην προσαρμογή του προγράμματος στην βάση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Όπως αναφέρεται, το υπουργείο ευχαρίστησε όλους τους εκπαιδευτικούς για την θετική ανταπόκριση και την προθυμία τους να παρέχουν συστηματικά εξ αποστάσεως διδασκαλία και άλλη παιδαγωγική στήριξη στους μαθητές και τις μαθήτριες. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις από τη μέχρι τώρα εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενημερώνουν ότι από τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020, οι Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων καλούνται να προχωρήσουν στην προσαρμογή του προγράμματος βάσει των πιο κάτω:

Για τα Γυμνάσια:

• το πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα διαρκεί από τις 7:45 μέχρι τις 10:00 π.μ. καθημερινά, θα περιλαμβάνει τέσσερις συναντήσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τα τριάντα λεπτά (30΄) και θα αφορούν διδασκαλία τόσο στα εξεταζόμενα όσο και στα μη εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ θα προβλέπονται και διαλείμματα,

• η εξ αποστάσεως διδασκαλία ενδείκνυται να έχει διάρκεια είκοσι λεπτών (20’) και ο υπόλοιπος χρόνος κάθε συνάντησης προβλέπεται για συζήτηση με τους μαθητές/μαθήτριες, επίλυση αποριών και τυχόν σχόλια,

• δεδομένου ότι προβλέπονται καθημερινά τέσσερις συναντήσεις, για τέσσερα γνωστικά αντικείμενα, θα πρέπει να γίνει προγραμματισμός κατ’ αναλογία του ωρολογίου προγράμματος και να γίνει ορθολογικά κατανομή μεταξύ εξεταζόμενων και μη εξεταζομένων γνωστικών αντικειμένων,

• η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα καλύπτει βασικές πυρηνικές γνώσεις και βασικούς Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας ανά γνωστικό αντικείμενο, πέραν του σημείου στο οποίο είχε φτάσει η διδασκαλία στην τάξη στις 10 Μαρτίου 2020,

Για τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές:

• το πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα διαρκεί από τις 10:00 π.μ. μέχρι τις 12:15 μ.μ. καθημερινά και θα περιλαμβάνει τέσσερις συναντήσεις, που θα έχουν μέγιστη διάρκεια τριάντα λεπτά (30΄) έκαστη, ενώ θα προβλέπονται και διαλείμματα,

• η εξ αποστάσεως διδασκαλία ενδείκνυται να έχει διάρκεια είκοσι λεπτών (20’) και ο υπόλοιπος χρόνος κάθε συνάντησης προβλέπεται για συζήτηση με τους μαθητές/μαθήτριες, επίλυση αποριών και τυχόν σχόλια,

• στην Α΄ τάξη Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής θα γίνεται εξ αποστάσεως διδασκαλία στα εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα, με αναλογία τρία προς ένα (3:1),

• στη Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής θα γίνεται εξ αποστάσεως διδασκαλία μόνο στα εξεταζόμενα μαθήματα,

• η εξ αποστάσεως διδασκαλία στην Α΄ και Β΄ τάξη Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής θα καλύπτει βασικές πυρηνικές γνώσεις και βασικούς Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας,

• η εξ αποστάσεως διδασκαλία στην Γ΄ τάξη Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής θα συνεχιστεί στη βάση επαναλήψεων και εμπέδωσης των ήδη διδαχθέντων στις σχολικές τάξεις μέχρι τις 10 Μαρτίου

· σε περιπτώσεις όμως όπου κρίνεται ότι ήδη έχει γίνει σε ικανοποιητικό βαθμό επανάληψη και εμπέδωση, μπορεί να συνεχιστεί η διδασκαλία σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα για να καλυφθούν περαιτέρω βασικοί Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, Διευκρινίζεται ότι τόσο για τα Γυμνάσια όσο και για τα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές καθορίζεται ωράριο και τίθεται περιορισμός της διάρκειας του καθημερινού προγράμματος εξ αποστάσεως διδασκαλίας (δυο ώρες και δεκαπέντε λεπτά), προκειμένου να διευκολυνθούν νοικοκυριά τα οποία περιλαμβάνουν μαθητές/μαθήτριες σε διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης και δεν διαθέτουν ανάλογο αριθμό συσκευών.

Σε περιπτώσεις όμως που διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν ανάγκες χρήσεως των συσκευών από άλλα παιδιά, μπορεί να γίνει χρονική επέκταση του προγράμματος διδασκαλίας, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως. Όπως επίσης διευκρινίζεται ότι τόσο στα Γυμνάσια όσο και στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές, οι Καθηγητές/Καθηγήτριες ΣΕΑ της κάθε σχολικής μονάδας θα μπορούν να προσφέρουν Επαγγελματική καθοδήγηση και Συμβουλευτική, πέραν του συγκεκριμένου προγράμματος εξ αποστάσεως διδασκαλίας του σχολείου, με βάση τις σχετικές οδηγίες που στάλθηκαν στα σχολεία στις 14 Απριλίου 2020. Νοείται ότι, για τη λήξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, οι σχολικές μονάδες θα ενημερωθούν με σχετική εγκύκλιο εν ευθέτω χρόνο.

Η αντίδραση της ΠΟΕΔ

Η ΠΟΕΔ καλεί τις Διευθύνσεις των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς να μην εφαρμόσουν «τις αιφνιδιαστικές, ανεξήγητες, αλλά και μονομερείς οδηγίες του ΥΠΠΑΝ, οι οποίες στάλθηκαν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων με την Εγκύκλιο Αρ. Φακ. 21.11.06, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2020 με θέμα «2η φάση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Οποιαδήποτε μορφή σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης θα αρχίσει μόνο όταν τηρηθούν όλα όσα συμφωνήθηκαν στην τηλεσυνάντηση που είχε η ΠΟΕΔ με τον ΥΠΠΑΝ στις 9 Απριλίου 2020, βάσει του συμφωνημένου πλαισίου που συζητήθηκε. Σημειώνουμε εμφατικά ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί.

Η ΠΟΕΔ θεωρεί πολλά από τα σημεία της εν λόγω εγκυκλίου απαράδεκτα τα οποία, μάλιστα, δεν συνάδουν με βασικές παιδαγωγικές αρχές, αλλά και με απαραβίαστες αρχές ισότητας ευκαιριών.

Ως εκ τούτου, η ΠΟΕΔ θα ζητήσει επείγουσα τηλεσυνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, ενώ απόψε θα πραγματοποιήσει τηλεσυνάντηση με την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης και τις επόμενες μέρες με τους Οργανωμένους Γονείς Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

Τέλος, η Οργάνωση καλεί τις Διευθύνσεις των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν και στην παρούσα φάση σε όλες τις τάξεις μόνο την ασύγχρονη εκπαιδευτική επαφή με τα παιδιά, όπως το πράττουν από τις 18 Μαρτίου.

Πηγή: Η Καθημερινή

NEWS: Τελευταία Ενημέρωση

X