ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΦΟΡΑΜΕ: λευκό πουκάμισο, denim shorts και lace up πέδιλα
 

Λευκωσία, επίσημα η πρώτη έξυπνη πόλη της Κύπρου

Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για το έργο «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών και συστημάτων έξυπνης πόλης»

Η πρώτη έξυπνη πόλη της Κύπρου είναι και επίσημα η Λευκωσία. Την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021, υπογράφηκαν τα συμβόλαια για την έναρξη του έργου «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών και συστημάτων έξυπνης πόλης» μεταξύ Δήμου Λευκωσίας και των Εταιρειών Logicom Solutions και CYTA, προχωρώντας στην υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Έξυπνης Πόλης 2018-2028, του Δήμου Λευκωσίας, που είναι σε εφαρμογή την τελευταία πενταετία.
 
Το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα που θα υλοποιηθούν από δύο μεγάλα σχήματα Εταιρειών, με επικεφαλείς τις Εταιρείες Logicom Solutions και CYTA.
 
Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα 1 αφορά τις Δικτυακές Υποδομές Οπτικών Ινών και την εγκατάσταση και λειτουργία των Ασύρματων Δικτύων πρόσβασης και Δικτύων αισθητήρων ΙοΤ (Ιnternet of Things) για τα οποία έχουν γίνει πρόνοιες σε όλες τις νέες υποδομές του Δήμου Λευκωσίας.
 
Ο Δήμος Λευκωσίας έχει ήδη εγκαταστήσει την απαραίτητη υποδομή / σωληνώσεις για την τοποθέτηση δικτύου οπτικών ινών ( Νicosia Fiber Network –NFN) σε όλα τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα ή που υλοποιούνται αυτό το διάστημα (Εμπορικό τρίγωνο, Ρηγαίνης, Κυριάκου Μάτση, Καλλιπόλεως, Πλατεία Ελευθερίας κ.α.).
 
Η υλοποίηση θα γίνει από τις εταιρείες Logicom Solutions, Cisco, IoTech Systems και τη Cyta.

To τμήμα 2 αφορά στη λειτουργία των Υποδομών και Συστημάτων έξυπνης πόλης που αφορούν:

  • Ασύρματο Δίκτυο (Wi-Fi) του Δήμου Λευκωσίας (Nicosia Wireless Network – NWN)
  • Σύστημα ηλεκτρονικών ανακοινώσεων δικτύου (info-points) και (digital signage) για ανάδειξη και ενίσχυση των τουριστικών και πολιτιστικών δρώμενων της πρωτεύουσας.
  • Εγκατάσταση έξυπνου φωτισμού (smart lighting), αφού  όλα τα έργα περιλαμβάνουν Led φωτισμό, με σύστημα παρακολούθησης και σχετικής ρύθμισης φωτεινότητας ανάλογα με την κίνηση, γεγονός που θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια.
  • Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων (environmental sensors). Mε αυτούς τους περιβαλλοντικούς αισθητήρες θα γίνεται καταγραφή και παρακολούθηση της σκόνης στην ατμόσφαιρα, της θερμοκρασίας, της ποιότητας του αέρα έτσι ώστε να υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
  • Σύστημα παρακολούθησης πλήρωσης κάδων απορριμμάτων, (smart waste) με στόχο τον προγραμματισμό στην αποκομιδή σκυβάλων, εξοικονομώντας ταυτόχρονα πολύτιμους πόρους για το Δήμο και βελτιώνοντας τους στόχους της ανακύκλωσης.
  • Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος βιώσιμης κινητικότητας, προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών και συστημάτων παρακολούθησης παραμέτρων βιώσιμης κινητικότητας και δυναμικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων (smart urban mobility).
  • Δημιουργία  εφαρμογών  για την πρόβλεψη της κυκλοφορίας στην πόλη, έξυπνη διαχείριση και ενημέρωση για την εύρεση χώρων στάθμευσης (smart parking) έχοντας ως στόχο την μείωση των άσκοπων μετακινήσεων, βελτιώνοντας το κυκλοφορικό πρόβλημα της πόλης και μειώνοντας τους ρύπους.

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση του πρώτου Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος Έξυπνης Πόλης στην Κύπρο (πλατφόρμα κανονικοποίησης και οπτικοποίησης δεδομένων), από τη CYTA σε συνεργασία με την πολυεθνική εταιρία Nokia, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό μηχανισμό για την εγκατάσταση Κέντρου Διαχείρισης και Ελέγχου Έξυπνης Πόλης (Smart City Command & Control Centre) εντός του Δήμου Λευκωσίας.
 
Η υλοποίηση του τμήματος 2, θα πραγματοποιηθεί σε επιμέρους θέματα από τις εταιρείες  ΝewCytech, Yodiwo, και Ernst&Young.
 
Η διάρκεια του έργου προβλέπεται να είναι 36 μήνες αλλά οι πρώτες υποδομές και συστήματα έξυπνης πόλης θα είναι διαθέσιμα εντός του 2021.
 
O Δήμος Λευκωσίας, φιλοδοξεί το έργο αυτό να αποτελέσει έργο πρότυπο για την ανάπτυξη ανάλογων έργων έξυπνης πόλης.
 
Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Δήμο Λευκωσίας.

NEWS: Τελευταία Ενημέρωση