ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΦΟΡΑΜΕ: houndstooth παντελόνι, tank top και kitty heels
 

Τριπλασιάστηκαν σε τρία χρόνια τα Airbnb

Ενώ στη βουλή ακόμα το θέμα συζητείται, τα στοιχεία για την απήχηση των καταλυμάτων τύπου Airbnb μιλούν από μόνα τους. Μέσα σε τρία χρόνια ο αριθμός των ενοικιάσεων καταλυμάτων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς βραχύβιας ενοικίασης στις πλατφόρμες Airbnb και HomeAway έχει τριπλασιαστεί. H αύξηση παρατηρείται και σε τριμηνιαίο επίπεδο και κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 10% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019.

Οι περισσότερες ενοικιάσεις γίνονται στην Πάφο με τις ενεργές ενοικιάσεις να ανέρχονται μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2019 στις 1500, ακολουθεί η Λάρνακα με 1300 η ελεύθερη Αμμόχωστος με περίπου 1000, η Λεμεσός με 809 και τέλος η Λευκωσία με 431.
Συγκρίνοντας τα στοιχεία από το 2016 μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2019 βλέπουμε ότι στην Πάφο το πρώτο τρίμηνο του 2016 μετρούσε μηδέν ενοικιάσεις σε τέτοιου είδους καταλύματα. Μέσα σε τρία χρόνια ο αριθμός έχει ανέλθει στα 1500 καταλύματα, δείχνοντας σαφώς την αυξητική τάση και την απήχηση που έχει προς το κοινό. Οι ενοικιάσεις τριπλασιάστηκαν και στην Λάρνακα με τις ενοικιάσεις μέσα σε τρία χρόνια να αυξάνονται από 400 σε 1300. Σημειώνεται ότι το 85% των ενοικιάσεων αφορά καταλύματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα Airbnb και το 8% καταλύματα στα HomeΑway, ενώ το 7% των καταλυμάτων είναι εγγεγραμμένα και στις δύο πλατφόρμες. Σε επίπεδο τριμήνου, η αύξηση στις ενοικιάσεις ανήλθε στο 12%.

Παρόμοια η εικόνα και στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Τριπλασιάστηκαν οι ενοικιάσεις σε επίπεδο τριετίας και αυξήθηκαν κατά 10% το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στην περίπτωση της Αγίας Νάπας, συνολικά οι ενεργές ενοικιάσεις ανέρχονται στις 869, με το 60% να ενοικιάζονται μέσω της πλατφόρμας Airbnb και το 19% μέσω του HomeAway ενώ το 21% των καταλυμάτων χρησιμοποιούν και τις δύο πλατφόρμες στην αγορά βραχυπρόθεσμης ενοικίασης. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι τουρίστες που χρησιμοποιούν αυτά τα καταλύματα προτιμούν περισσότερο αυτά του ενός ή των δύο υπνοδωματίων.

Πολύ λιγότερες οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις στο Παραλίμνι που ανέρχονται στις 129, αν και αποτελεί μεγάλη άνοδο σε σχέση με το πολύ διστακτικό ξεκίνημα της αγοράς το 2016 όπου μετρούσε 33 ενοικιάσεις σε καταλύματα τύπου Airbnb. Στη Λεμεσό ο αριθμός τριπλασιάστηκε από το 2016. Συνολικά, 614 ενεργές ενοικιάσεις στη Λεμεσό, εκ των οποίων το 90% μέσω της πλατφόρμας Airbnb και το 4% στην HomeΑway ενώ το 6% και στις δύο πλατφόρμες. Το τρίτο τρίμηνο του 2019 οι ενοικιάσεις αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων έχει αυξηθεί στο 12%. Από το 2016 μέχρι το 2019 ο αριθμός των καταλυμάτων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από 320 στα 809 καταλύματα.

Στην τελευταία θέση ενοικιάσεων βρίσκεται η Λευκωσία με τον αριθμό των υπό ενοικίαση καταλυμάτων να είναι στα 431 και να σημειώνει αύξηση κατά 8% το τρίτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο, και να διπλασιάζεται από το 2016 και στα 185 καταλύματα. Το 95% των καταλυμάτων ενοικιάζονται μέσω της πλατφόρμας Airbnb, το 3% με το HomeΑway και το 2% είναι εγγεγραμμένα και στα δύο. Από αυτές το 69% ενοικιάζονται μέσω της Airbnb και το 19% μέσω του Homeaway, ενώ 12% αντλούν πελατολόγιο και από τις δύο πλατφόρμες. Αυξητική τάση παρουσιάζει η αγορά των βραχύβιων μισθώσεων και στον Στρόβολο που μετρά 97 ενεργές ενοικιάσεις για το τρίτο τρίμηνο του 2019, με την συντριπτική πλειοψηφία 95% να αφορούν το Airbnb, μόλις το 1% την Homeaway ενώ 4% να χρησιμοποιούν και τις δύο πλατφόρμες.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

NEWS: Τελευταία Ενημέρωση

X