ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΦΟΡΑΜΕ: λευκό πουκάμισο, denim shorts και lace up πέδιλα
 

Πότε μπορεί να εφαρμοστεί η κύηση μέσω παρένθετης μητέρας στην Κύπρο;

Πώς η κυπριακή νομοθεσία καλύπτει τις εγκυμοσύνες μέσω παρένθετης μητέρας

Αλέξανδρος Κληρίδης

Αλέξανδρος Κληρίδης

Η διαδικασία της κύησης μέσω παρένθετης μητέρας (surrogate mothers) ασφαλώς υπάρχει και στην Κύπρο και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιες περιπτώσεις και υπό τις συνθήκες όπως αυτές περιγράφονται πιο κάτω.

Το θέμα νομικά διέπετε από τον περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθουμένης Αναπαραγωγής Νομό του 2015 (69(Ι)/2015) το οποίο επιτρέπει σε ζευγάρια για τα οποία έχει αποφασίσει Ιατρική Επιτροπή ότι δεν μπορούν να κυοφορήσουν, να επιλέξουν την οδό της παρένθετης μητέρας.

Με απλά λόγια η οδός της παρένθετης μητέρας, αναφέρεται στην διαδικασία όπου μια άλλη γυναικά θα κυοφορήσει και γεννήσει το μωρόν του ζευγαριού, υστέρα από εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά εμβρύων.

Συνεπώς πρώτο βήμα και αφού το ζευγάρι συμβουλευτεί τους γιατρούς που τους παρακολουθούν, είναι να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο Συμβούλιο (Συμβούλιο Ιατρικώς Υποβοηθουμένης Ανθρώπινης Αναπαραγωγής) με σκοπό να εξασφαλίσουν την γραπτή έγκριση. Το Συμβούλιο αυτό θα εξετάσει κατά ποσό η γυναικά είναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει, την γενική κατάσταση υγείας της γυναίκας που θα κυοφορήσει όπως και άλλα δεδομένα τα οποία αναφέρονται εντός του νόμου.

Αμέσως μετά την πιο πανω γραπτή έγκριση, το ζευγάρι θα πρέπει να εξασφαλίσει διάταγμα Δικαστηρίου που να αναφέρει τους όρους που θα μπουν στην όλη διαδικασία κυοφόρησης μεταξύ της παρένθετης μητέρας και του ζευγαριού. Περαιτέρω το Δικαστήριο θα δώσει σχετικές οδηγίες για την αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών της διαδικασίας.

Μετά την έκδοση του εν λόγω διατάγματος και πριν τη σύλληψη του εμβρύου θα πρέπει να δημιουργηθεί μια γραπτή συμφωνία μεταξύ της παρένθετης μητέρας και του ζευγαριού. Αυτή η συμφωνία συμπεριλαμβάνει και προκαθορίζει ότι η παρένθετη μητέρα έχει συμφωνήσει στην κυοφορία και ότι θα παραδώσει το παιδί αμέσως μετά την γέννα και ότι οι γονείς θα είναι το ζευγάρι και όχι η ιδιά. Απαγορεύεται ρητά από το νόμο η παρένθετη μητέρα να λαμβάνει αμοιβή για αυτή την πράξη χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται να πληρώνεται όλα τα έξοδα της ακόμα και τους μισθούς της που ίσως στερηθεί.

Στην Κύπρο υπάρχουν κλινικές, οργανισμοί και δικηγόροι που μπορούν να συμβουλέψουν και να καθοδηγήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα με το σωστό, νόμιμο και με ασφάλεια τρόπο πως επίτευξη του αναφερομένου σκοπού.

 

Αλέξανδρος Κληρίδης: Τελευταία Ενημέρωση