ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΦΟΡΑΜΕ: λευκό πουκάμισο, denim shorts και lace up πέδιλα
 

Πότε ένας εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει την εξαναγκασμό παραίτησή του

«Εξαναγκασμός σε Παραίτηση από Εργασία»

Αλέξανδρος Κληρίδης

Αλέξανδρος Κληρίδης

Ο εξαναγκασμός σε παραίτηση από την εργασία υφίσταται στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης δεν προβαίνει στον τερματισμό της εργασίας του εργοδοτουμενου του αλλά την ιδιά ώρα, με την συμπεριφορά του (εργοδότη) υπάρχει ξεκάθαρη παραβίαση της συμβάσης εργασίας - η οποία είναι ενάντιων των δικαιωμάτων του εργοδοτουμενου. Αποτέλεσμα αυτής της παραβίασης είναι ο εργοδοτουμενος να ζητήσει την εξαναγκασμό παραίτησή του στην οποία περίπτωση θα δικαιούται τις ίδιες αποζημιώσεις με αυτές που θα δικαιούταν σε περίπτωση παράνομου τερματισμού.

Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι η βασική αυτή αρχή έχει εφαρμογή και ισχύει μόνο σε όσες περιπτώσεις εμπίπτουν στις εργασιακές σχέσεις που αναφέρονται στα άρθρα του νόμου περί Τερματισμού Απασχολήσεως νόμος του 1967 (24/1967). Σε συντομία δηλαδή εργασιακές σχέσεις οι οποίες τουλάχιστον πληρούν την βασική προϋπόθεση ότι υπήρξε συνεχιζόμενη απασχόληση για 26 εβδομάδες.

Νοουμένου λοιπόν ότι η υπό εξέταση περίπτωση εμπίπτει στις προϋποθέσεις του νόμου, τότε υπό κάποιες συνθήκες και γεγονότα μπορεί να υπάρξει η εφαρμογή της αρχής «Εξαναγκασμου Παραίτησης».

Η συμπεριφορά του εργοδότη που πρέπει να υπάρξει για την εφαρμογή της αρχής είναι συμπεριφορά η οποία αλλάζει άρρηκτα τους συμφωνημένους όρους εργασίας του εργοδοτούμενου ή συμπεριφορά που δείχνει ότι ο εργοδότης δεν επιθυμεί να τηρήσει την συμφωνημένη δέσμευση της συμφωνίας ή βασικών όρων αυτής, είτε αυτό αφορά μονομερή τροποποίηση στις ώρες εργασίας, αποχή στην πληρωμή μισθού, τροποποίηση στον συμφωνημένο μισθό, στον χειρισμό των υπερωριών κ.α. περιπτώσεις που υπό κάποιες συνθήκες και γεγονότα θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει κλονίσει την σύμβαση και εξανάγκασε τον εργοδοτουμενο να παραιτηθεί.

«διαγωγή να είναι εξ αντικειμένου τέτοιας μορφής και χαρακτήρα που να κλονίζει το θεμέλιο της σχέσης εργοδότη - εργοδοτουμένου, είτε λόγω της διάρρηξης θεμελιωδών όρων της σύμβασης εργασίας, ή την επίδειξη εκ μέρους του εργοδότη διαγωγής ασυμβίβαστης με το παραδεχτό πλαίσιο σχέσεων εργοδότη – εργοδοτούμενου»

Συμφωνα με την νομολογία, το Δικαστήριο θα πρέπει αφού πρώτα αποφασίσει για την συμπεριφορά του εργοδότη, ότι δηλαδή υπό τις περιστάσεις μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια που να ανάγκαζε εργοδοτουμενο σε παραίτηση μετά θα πρέπει στην συνέχεια να εξετάσει τον λόγο, τον τρόπο και τον χρόνο αποχώρησης του εργοδοτουμενου από την εργασία.

Ο εργοδοτουμενος κατ επέκταση οφείλει να καταγγείλει αυτή την συμπεριφορά του εργοδότη το συντομότερο δυνατό προς αποφυγή του να θεωρηθεί ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από τον ίδιο στην οποία περίπτωση κινδυνεύει να χάσει το δικαίωμα του στο να επικαλεστεί την εξαναγκασμό παραίτηση του.

Η καταγγελία συνεπώς πρέπει να είναι άμεση και συγκεκριμένη δηλαδή να γίνεται ξεκάθαρη επίκληση στο λόγο της παραίτησης ο οποίος θα πρέπει να είναι η συγκεκριμένη πράξη του εργοδότη. Δεν είναι ανάγκη να είναι ο μοναδικός λόγος αλλά θα πρέπει να είναι ο ουσιαστικός λόγος.

Πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου η Πολ. Εφ. Αρ. 101/2013 Κυπριακές Αερογραμμές Δημοσιά Λτδ ν ΧΧΧ Αντωνίου (16/07/19).

Αλέξανδρος Κληρίδης: Τελευταία Ενημέρωση