ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΦΟΡΑΜΕ: tailored παντελόνι και chunky πλεκτό
 

Ο Νόμος που απαντά στα ερωτήματά σου σχετικά με την χρήση της παραλίας

Μπορώ να βάλω δική μου ομπρέλα; Μπορώ να πάρω δικά μου ποτά; Μπορώ να παίζω ρακέτες; Μπορώ να ακούω μουσική δυνατά;

Αλέξανδρος Κληρίδης

Αλέξανδρος Κληρίδης

Μπορώ να βάλω δική μου ομπρέλα; Μπορώ να πάρω δικά μου ποτά; Μπορώ να παίζω ρακέτες; Μπορώ να ακούω μουσική δυνατά; Μπορώ να πάρω την φουσκωτή μου βάρκα μαζί μου;

Ο ειδικός νομος που ασχολείται με το θέμα είναι ο περί Προστασίας Παραλίας Νόμος ΚΕΦ 59. Βάση λοιπόν του περί Προστασίας Παραλιας η κάθε παραλία έχει «συγκεκριμένο σχέδιο χρήσης της παραλίας» το οποίο συνήθως είναι επίσης αναρτημένο κάπου στην αρχή μιας παραλίας και προνοεί για την χρήση της συγκεκριμένη παραλίας σε κάθε περίπτωση. Σε αυτό το σχέδιο φαίνεται που θα πρέπει να υπάρχουν κρεβατάκια, ομπρέλες και οτιδήποτε άλλο έχει εγκριθεί και έχει δοθεί άδεια να γίνεται στην συγκεκριμένη παράλια (γήπεδα, τουαλέτες κτλ).

Σημαντικό να γνωρίζουμε ότι βάση του νόμου και του σχεδίου της παραλίας, μόνο το 50% του εμβαδού της παραλίας μπορεί να απασχολείται με κρεβατάκια και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στην παραλία. Το υπόλοιπο θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να μην καλύπτεται από οτιδήποτε και να διατηρείται ελεύθερο.

Υπεύθυνοι για την τήρηση όλων των κανόνων χρήσης και του νόμου σε κάθε παραλία και πάλι βάση του νόμου είναι οι «επιθεωρητές παραλίας» οι οποίοι διορίζονται από τις τοπικές διοικήσεις.

Γενικά δεν επιτρέπεται να υπάρχει το οτιδήποτε που να εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση λουομένων πριν τα 3 έως 5 μέτρα απο το νερό (άρθρο 5Δ 1α), γι αυτό και τα κρεβατάκια του Δήμου είναι από μια γραμμή και πίσω.

Απαγορευεται η απόρριψη οποιωνδήποτε άχρηστων συντριμιών, λίθων, σκυβάλων, η τοποθέτηση, εγκατάλειψη ή ανέγερση εντός της περιοχής που καθορίζεται στη γνωστοποίηση αυτή, οποιουδήποτε μηχανοκινήτου οχήματος ή σκάφους όπως επισης και η κατασκευή ή τοποθέτηση στην παραλία κατασκευασμάτων για τα οποία δεν χορηγήθηκε έγκριση.

Απαγορεύεται επίσης από οποιοδήποτε να τοποθετεί στην παραλία ή να επιτρέπει σε άλλο να τοποθετεί σε αυτή οποιοδήποτε πλωτό όχημα (κάνω, μικρές φουσκωτές βάρκες κτλ.) για προσωπική χρήση ή καρέκλες ή τραπέζια για χρήση από τους πελάτες παρακείμενης ιδιωτικής επιχείρησης, να διοργανώνει ή να προβαίνει στη διεξαγωγή οποιουδήποτε παιγνιδιού ή να παίρνει μέρος σε οποιοδήποτε παιγνίδι στην παραλία ή να παρενοχλεί άλλους με τη συμπεριφορά του στην παραλία ή να οδηγεί πάνω στην παραλία μηχανοκίνητο όχημα ή άλλο τροχοφόρο οποιασδήποτε φύσεως.

Τα κατοικίδια μετά από πρόσφατη τροποποίηση επιτρέπονται σε όλες τις παραλίες εκτός και αν η παραλία έχει αποκλειστική χρήση από λουόμενους.

Περαιτέρω των πιο πάνω στο σχέδιο χρήσης της παραλίας και σε κάθε περίπτωση κατά την είσοδο της παραλίας υπάρχουν σημάνσεις αναφορικά με το τι επιτρέπεται και τι όχι στην συγκεκριμένη παραλία. Υπό κανονικές συνθήκες κάποιες κοινές απαγορεύσεις επιπρόσθετα των πιο πάνω είναι το άναμα φωτιάς, ή κατασκήνωση, τα κατοικίδια και οτιδήποτε άλλο γράφει σε ενημερωτικές πινακίδες στην είσοδο της παραλίας.

Υπόψη ότι το άναμα φωτιάς αν δεν απαγορεύεται ρητά στις σημάνσεις, σύμφωνα με τον περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νομό 220/1988, επιτρέπεται στην ύπαιθρο με σκοπό την παρασκευή ή το ζέσταμα φαγητού, αλλά το πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω πράξη οφείλει να λαμβάνει επαρκείς προφυλάξεις για την παρεμπόδιση εξάπλωσης της φωτιάς και να έχει πάντοτε στη διάθεση του τα αναγκαία μέσα για να την κατασβέσει εντελώς μετά τη χρησιμοποίησή της. Οποιαδήποτε άλλη εστία φωτιάς χρειάζεται άδεια από την τοπική διοίκηση.

Αναφορικά με το θέμα πληρωμής για κρεβατάκι, ομπρελά και παροχή υπηρεσιών στην παράλια σύμφωνα με τον Νόμο, οι Τοπικές Αρχές έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν οι ίδιες την παροχή υπηρεσιών στις παραλίες τους ή να χορηγήσουν άδεια για τη διαχείρισή τους σε ιδιώτες.

Γενικά δεν υπάρχει κάτι στον νόμο ή τους κανονισμούς που να απαγορεύει στους πολίτες να παίρνουν μαζί τους τα δικά τους φαγητά, ποτά ή τα δικά τους αντικείμενα σε οποιαδήποτε παράλια. Ίσως μόνο σε «ιδιωτικές παραλίες» αυτό να μπορεί να απαγορευθεί νόμιμα αλλά οι ιδιωτικές παράλιες είναι σχεδόν ανύπαρκτες στην Κύπρο. Τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου και κάποιας απόστασης μπροστά από το νερό όλες οι παράλιες είναι δημοσιές. Ασχέτως περίπτωσης η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων αποφασίζει για την τιμή χρέωσης του κρεβατιού και της ομπρέλας τα οποία βρίσκονται στην παραλία αλλά όχι για τα έπιπλα που μπορεί να βρίσκονται σε κήπους ή άλλη ακίνητη περιουσία ιδιωτική μπροστά από ξενοδοχεία ή εστιατόρια. Το 2008 αποφασίστηκε με ΚΔΠ 257/2008 ότι η τιμή θα είναι 2.50 το κρεβατάκι. Σημαντικό να αναφερθεί ότι η χρέωση βάση του κανονισμού ισχύει για «κάθε ημέρα ή μέρος αυτής». Το εισιτήριο δημιουργεί το δικαίωμα χρήσης κρεβατιού και ομπρέλας το οποίο δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο άτομο από εκείνο που πλήρωσε. Δεν υπάρχει δικαίωμα προκράτησης ή δέσμευσης με οποιοδήποτε διαφορετικό τρόπο.

Ελευθερία υπάρχει αναφορικά και με το θέμα «παγωνιέρας» στα κρεβατάκια που βρίσκονται κάτω στην παράλια αλλά όχι στα έπιπλα που ίσως υπάρχουν σε ιδιωτική περιουσία. Σε ιδιωτική περιουσία ο ιδιοκτήτης μπορεί να θέσει δικούς του κανονισμούς και όρους και περιορισμούς στην χρήση αυτών.

Το 2015 αποφασίστηκαν οι ανώτατες τιμές για τις υπόλοιπες υπηρεσίες και οργανωμένες παραλιακές δραστηριότητες (πχ ποδήλατο θάλασσας, κάνω, τζετ σκι κτλ.) με την ΚΔΠ135/2015.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί φαινόμενο υπερχρέωσης ή μη έκδοσης απόδειξης, πρέπει να γίνεται άμεσα επώνυμη καταγγελία στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών (φαξ. 22-677230) ή στον Δήμο της περιοχής που ευρίσκεται η σχετική παραλία ή στην Ένωση Δήμων (τηλ.22-445170), καταλήγει η ανακοίνωση

Αλέξανδρος Κληρίδης: Τελευταία Ενημέρωση