ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΦΟΡΑΜΕ: tailored παντελόνι και chunky πλεκτό
 

Αδικείσαι εργασιακά λόγω του φύλου σου; Οι νόμοι που ισχύουν

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τον νόμο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και το νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση/

Αλέξανδρος Κληρίδης

Αλέξανδρος Κληρίδης

Διάφοροι και διαφορετικοί νόμοι βρίσκονται σε ισχύ σήμερα που προστατεύουν και διασφαλίζουν την ισότητα μεταξύ των φύλων στους χώρους εργασίας αλλά και στις ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασιακής ανέλιξης και καλό είναι όλοι, να΄ έχουμε γνώση τους. Οι πιο βασικοί και ουσιαστικοί είναι αυτοί που αναφέρονται πιο κάτω οι οποίοι ασφαλώς ακουμπούν και άλλες πτυχές της ισότητας πέραν των όσων αναφέρονται στο κείμενο αυτό.

Έναρξη της συζήτησης μπορεί να αποτελέσουν οι πρόνοιες που υπάρχουν στον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νομό 2002, οπού ξεκαθαρίζει τα είδη «διάκριση λόγω φύλου» στα πλαίσια εργασία ή εκπαίδευσης τα οποία συμπεριλαμβάνουν την άμεση διάκριση, την έμμεση διάκριση, τη διάκριση λόγω εγκυμοσύνης ή και οικογενειακής κατάστασης, παρενόχλησης, σεξουαλικής παρενόχλησης και οποιαδήποτε εντολή για την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου. Οι εν λόγω προστασίες έχουν εφαρμογή σε όλες τις σχέσεις εργασίας είτε αυτές βρίσκονται στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Ο νόμος παρέχει προστασία για ίση μεταχείριση στη πρόσβαση σε απασχόληση, στους όρους και συνθήκες απασχόλησης,

Συμπληρωματικά των πιο πανω προστασιών υπάρχουν και βάση του περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νομό του 2004 στην οποία νομοθεσία ξεκαθαρίζεται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει στις διακρίσεις που προνοεί ο νόμος βασισμένος στο φύλο του ατόμου και μόνο, τότε αυτό το πρόσωπο διαπράττει ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση 6 μηνών και 4.000ευρ πρόστιμο ή και τα δυο μαζί.

Ποιο συγκεκριμένες αναφορές σε ισότητα όσον αφορά στην αμοιβή για την ιδιά εργασία εντοπίζονται στο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ιδιά Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νομό του 2002. Όπως αναφέρεται στο κείμενο του συγκεκριμένου νόμου «απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση φύλου όσον αφορά σε όλα τα στοιχεία και τους όρους αμοιβής για όμοια εργασία ή για εργασία στην οποία αποδίδεται η ιδιά αξία». Ο ίδιος ο νόμος προστατεύει από το να μην απολύονται από την εργασία τους ή να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο σε δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη τους όταν αυτή η συμπεριφορά βασίζεται στο ότι ο εργαζόμενος έχει προβεί σε καταγγελία του εργοδότη.

Οποιαδήποτε συμπεριφορά όπως τις πιο πανω θα πρέπει να καταγγελθεί στο Τμήμα Εργασίας το οποίο τις πλείστες φορές είναι και το κατάλληλο να διερευνήσει τα πιο πανω θέματα και να επιβάλουν κυρώσεις στους παραβάτες και να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των θυμάτων.

Σε κάθε περίπτωση τερματισμός εργασίας ή εξαναγκασμός παραίτηση από την εργασία ο οποίος βασίστηκε πανω στο φύλο του εργαζομένου ή για λόγους που βασίζονται αποκλειστικά σε θέματα που αφορούν μόνο το ένα φύλο (όπως εγκυμοσύνη) αποτελεί πάντα παράνομος τερματισμός και το θύμα δικαιούται το λιγότερο μέχρι και 2 χρόνια μισθούς ως αποζημίωση.

Σε διαφορετικές περιπτώσεις θα πρέπει το ενδιαφερόμενο άτομο να επικοινωνήσει με δικηγόρο που θα εξετάσει τα γεγονότα και θα μπορέσει να δώσει την σωστή καθοδήγηση πανω στα ειδικά γεγονότα της κάθε περίπτωσης.

Αλέξανδρος Κληρίδης: Τελευταία Ενημέρωση