ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΦΟΡΑΜΕ: Φλοράλ φόρεμα και western μποτάκια
 

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για την αναγνώριση τέκνου και την αμφισβήτηση πατρότητας

«Αναγνώριση τέκνου και αμφισβήτηση πατρότητας»

Αλέξανδρος Κληρίδης

Αλέξανδρος Κληρίδης

Το πρώτο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια γάμου ή σε διάστημα 302 ημερών από τη λύση του γάμου τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα το σύζυγό της μητέρας.

 Το τεκμήριο αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί από τον σύζυγο ή πρώην σύζυγο ή κάποιο άλλο από τα άτομα που αναφέρονται πιο κάτω, σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο ο ίδιος είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού

 Μπορεί να αμφισβητηθεί και να ανατραπεί μετά από προώθηση σχετικής αίτησης ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου, όταν φανεί στο Δικαστήριο ότι η μητέρα δε συνέλαβε από το σύζυγό της ή οτι κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης ήταν αδύνατο να συλλάβει από αυτόν.

 Στη διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου για την αμφισβήτηση πατρότητας ο Αιτητης (σύζυγος της μητέρας, πατέρας/μητέρα σύζυγου, το ίδιο το τέκνο, η μητέρα του τέκνου, πρώτος σύζυγος σε περίπτωση που παντρευτεί ξανά εντός του χρονικού πλαισίου) μπορεί να ζητήσει και το Δικαστήριο να δώσει οδηγίες όπως διεξαχθούν αιματολογικές ή γενετικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσο το άτομο είναι ή όχι βιολογικός πατέρας τέκνου.

 Σε περίπτωση που το τέκνο είναι πάνω από 16 χρόνων τότε επιβάλλεται όπως υπάρχει η συγκατάθεση του ίδιου του τέκνου στην εξέταση.

 Σημαντικό να σημειωθεί ότι το Δικαστήριο δεν μπορεί να διατάξει τα άτομα όπως προβούν σε τέτοια εξέταση αλλά σε περίπτωση που δοθούν οδηγίες και δεν υπάρξει συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες το Δικαστήριο μπορεί να εξάξει τα δικά του συμπεράσματα.

 Μετα την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου, το Δικαστήριο δίνει οδηγίες στην μητέρα όπως προβεί στην εξέταση, παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτά στο Δικαστήριο, και απαντήσει στην ουσιαστική ερώτηση κατά ποσό μέσα από την εν λόγω εξέταση διαπιστώνεται αν το συγκεκριμένο άτομο είναι ή δεν είναι ο πατέρας του ανήλικου.

 Γονέας του τέκνου είναι υποχρεωμένος βάση νόμου να παρέχει προστασίες και υποστήριξη στο τέκνο συνεπώς προκύπτει και το πιο πάνω δικαίωμα να αμφισβητηθεί ή επιβεβαιωθεί η πατρότητα του τέκνου η οποία κατ’ επέκταση επηρεάζει και τις υποχρεώσεις του ατόμου που είναι ή δεν είναι γονέας του τέκνου.

Αλέξανδρος Κληρίδης: Τελευταία Ενημέρωση