NEWS

Επ.Διοικήσεως: Άφησαν εκτός νηπιαγωγείου παιδί με σύνδρομο Down


Παράπονο σε σχέση με άρνηση ιδιωτικού βρεφο/παιδοκομικού σταθμού να εγγράψει παιδί με σύνδρομο Down εξέτασε το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρίας Στυλιανού-Λοττίδη.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την έρευνα, στην υπό εξέταση περίπτωση, όταν οι γονείς του παιδιού με σύνδρομο Down αποτάθηκαν σε ιδιωτικό βρεφο/παιδοκομικό σταθμό για τη φοίτηση του παιδιού τους, έλαβαν την απάντηση ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο υπό τον όρο συνοδείας του παιδιού από φροντιστή.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι ο όρος αυτός απορρέει αποκλειστικά από το γεγονός ότι το παιδί τους έχει σύνδρομο Down και οφείλεται στη στερεοτυπική αντίληψη ότι ένα παιδί με σύνδρομο Down πρέπει να έχει ειδική ή και «χωριστή» μεταχείριση. Όπως σημειώνεται στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, οι γονείς του παιδιού θεωρούν ότι η απαίτηση που τέθηκε από τον Σταθμό συνιστά αδικαιολόγητη και δυσμενή μεταχείριση και έμμεση απόρριψη του αιτήματος για εγγραφή του παιδιού στον εν λόγω σταθμό. Από την άλλη πλευρά, ο Σταθμός υποστηρίζει ότι ο προαναφερόμενος όρος τέθηκε εξαιτίας του ότι το παιδί δεν περπατούσε και ήταν υπέρβαρο.

Το παράπονο

Στις 19 Οκτωβρίου 2017 η δικηγόρος των γονιών του παιδιού υπέβαλε το παράπονο στο γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως. Όπως είναι ο ισχυρισμός τους, η απόφαση του βρεφο/παιδοκομικού σταθμού να μην εγγράψει το παιδί, στηρίχθηκε αποκλειστικά στο γεγονός ότι είναι παιδί με σύνδρομο Down. Ειδικότερα, οι γονείς σημείωσαν ότι ενώ οι νηπιαγωγοί του σταθμού που είχαν δει το παιδί ανέφεραν ότι αυτό θα μπορούσε να εγγραφεί χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα, ακολούθως η Διευθύντρια επικοινώνησε μαζί τους για να τους υποδείξει ότι το παιδί θα χρειαζόταν εξειδικευμένη φροντίδα από συνοδό, κάτι που ο σταθμός δεν μπορούσε να παράσχει, δεδομένου ότι ήταν υποστελεχωμένος.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των γονέων σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τη Διευθύντρια μέλος του Δ.Σ του Παγκύπριου Συνδέσμου Συνδρόμου Down, η Διευθύντρια του ανέφερε πως «δεν θέλει το μωρό επειδή είναι παχουλό». Οι γονείς ανέφεραν πως για το παιδί τους δεν απαιτείται καμία «ειδική» μεταχείριση και ότι η άρνηση του Σταθμού περιορίζει κατά παράβαση της αρχής της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης, την πλήρη απόλαυση από το παιδί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του και την κοινωνική ένταξη η οποία αρχίζει από τα πρώτα στάδια της νηπιακής εκπαίδευσης. Επίσης, οι γονείς υποστήριξαν ότι προτιμούσαν το παιδί τους να φοιτήσει στον εν λόγω σταθμό λόγω τοποθεσίας.

Η έρευνα

Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου, απεστάλη επιστολή στη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), στην εποπτεία της οποίας εμπίπτει ο έλεγχος των βρεφοκομικών σταθμών. Στην έκθεση της Επιτρόπου αναφέρεται μεταξύ άλλων πως ούτε η ιδιοκτήτρια, ούτε οι γονείς αποτάθηκαν στις ΥΚΕ για ενημέρωση ή καθοδήγηση στο θέμα και συγκεκριμένα στο κατά πόσο το παιδί χρειαζόταν να έχει στον σταθμό συνοδό. Από την πλευρά της η Διευθύντρια του Βρεφοκομικού Σταθμού ανέφερε στο Γραφείο της Επιτρόπου ότι δεν αρνήθηκε να δεχθεί το παιδί στο σχολείο επειδή έχει σύνδρομο Down. Εν τέλει οι γονείς ενέγραψαν τελικά το παιδί τους για φοίτηση σε δημόσιο παιδοκομικό σταθμό της περιοχής τους, χωρίς να κριθεί αναγκαία οποιαδήποτε διαφορετική ρύθμιση και χωρίς το παιδί τους να γίνει δέκτης οποιωνδήποτε δυσμενών διακρίσεων.

Τι προκύπτει

Καταληκτικά, όπως αναφέρει η Επίτροπος κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, δεν έχει πειστεί από την αιτιολογία που έχει παράσχει η Διεύθυνση του σταθμού, και δεν απέκλεισε η θέση που εξέφρασε να οφείλεται πράγματι σε λανθασμένη ή/και προκατειλημμένη αντίληψη σε σχέση με το σύνδρομο Down ή την αναπηρία ευρύτερα.

Η Επίτροπος στην έκθεσή της αναφέρθηκε στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, επισημαίνοντας το γενικό σχόλιο που υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση θα πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς διακρίσεις και στη βάση της ισότητας ευκαιριών. Η κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, υπογραμμίζει το κενό που περιλαμβάνει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η έκθεση της Επιτρόπου υποβάλλεται στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεως, στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτει η λειτουργία των Βρεφικών και Παιδοκομικών Σταθμών. Η Επίτροπος θεωρεί ότι στην όλη διαδικασία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η εμπλοκή τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όσο και του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Αντίγραφα της έκθεσης κοινοποιούνται στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και στην Προϊστάμενη της Υπηρεσίας αντίστοιχα.

ΠΗΓΗ: kathimerini.com.cy


Tags: σύνδρομο Down, Επίτροπος Διοικήσεως