ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

Τέλος στο τοπικό πάχος

Σταύρη Φράγκου


Κάντε τον οργανισμό σας να χρησιμοποιεί τα λιπώδη κύτταρα σαν ενέργεια με τη μέθοδο Υδρολιπόλυση. Ο Δρ. Ανδρέας Ιωαννίδης λύνει μερικές από τις απορίες σας.

Εξηγήστε μας τι είναι η Υδρολιπόλυση.
Πρόκειται για ενέσιμης μορφής έγχυση desoxychoclate-acid το οποίο φυσιολογικά παράγεται στο συκώτι για το μεταβολισμό του λίπους. Στην ουσία είναι  bile-acid το οποίο προσκολλάται στο τοίχωμα των λιπωδών κυττάρων κάνοντας τα ασταθή  με αποτέλεσμα  ρήξη του και καταστροφή της κυτταρικής τους μεμβράνης με επακόλουθο την απορρόφηση του.

Σε ποιες περιοχές μπορεί να εφαρμοστεί; 
Μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές όπως διπλοσάγονο, χέρια, κοιλιά, μέση, ψωμάκια και γόνατα. Επίσης εφαρμόζεται στα γόνατα, γλουτούς, θώρακα, στην περιοχή των μαστών όσο αφορά την γυναικομαστία- λιπομαστία και στα εσωτερικά των μηρών.

Ποια είναι η μέγιστη δοσολογία; Η δοσολογία διαφέρει από περιοχή σε περιοχή; Υπάρχει επιτρεπόμενη ποσότητα ανά έκχυση;
Το Aqualyx δεν πρέπει ποτέ να εκχύνεται σε ποσότητες άνω των 40ml κατά τη διάρκεια κάθε θεραπευτικής συνεδρίας, δηλαδή 4 φιαλίδια στο σύνολο και από 25ml στην συγκεκριμένη ανατομική περιοχή που βρίσκεται υπό θεραπεία. H δοσολογία εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος της λιποαποθήκης. Όμως δεν πρέπει να υπερβαίνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ημερήσια δόση. Η επιτρεπόμενη ποσότητα ανά έκχυση είναι 0.3ml.

Μετά από πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να εφαρμοστεί το Aqualyx σε εκ νέου υπό θεραπεία περιοχή όταν την προηγούμενη ημέρα έχει εφαρμοστεί η μέγιστη επιτρεπόμενη δόση;
Μετά από 1 εβδομάδα επιτρέπεται να εφαρμοστεί ξανά το φάρμακο σε εκ νέου υπό θεραπεία περιοχή.

Μετά από πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να επαναληφθεί η θεραπεία στο ίδιο σημείο;
Οι θεραπείες εφαρμόζονται στον ασθενή ανά 21-24  ημέρες. 

Ποια είναι η επιτρεπόμενη ποσότητα Xylocaine που αναμειγνύεται με το φάρμακο και γιατί δεν ενδείκνυται μεγαλύτερη;
Η επιτρεπόμενη ποσότητα Xylocaine που αναμειγνύεται με το φάρμακο είναι 0.3ml ανά φιαλίδιο και δεν επιτρέπεται να υπερβεί γιατί δημιουργούνται ιζήματα.

Πότε μπορεί να γίνει η πρώτη αξιολόγηση του αποτελέσματος;
Η πρώτη αξιολόγηση του αποτελέσματος συνιστάται να γίνεται 42 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή, δηλαδή πριν εφαρμοστεί η 3η συνεδρία.

Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης του φαρμάκου;
Το Aqualyx δημιουργεί λιποδιάλυση στο λιπώδη ιστό.

Ποια είναι η ακριβής περιγραφή της τεχνικής Intralipotherapy;
Η Intralipotherapy τεχνική εφαρμόζεται ομοίως όπως γίνεται η έγχυση του Kleine Solution στην λιποαναρρόφηση με την μόνη διαφορά ότι η έγχυση Aqualyx γίνεται μόνο κατά την έξοδο της κάνουλας και όχι κατά την είσοδο.

Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί το με την μέθοδο της μεσοθεραπείας;
H μέθοδος της μεσοθεραπείας εφαρμόζεται μόνο ενδοθερμικά από 2-12mm.To Aqualyx πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στο υποδόριο ιστό. Η Intralipotherapy τεχνική παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμόζεται το  Aqualyx από τα 13mm και κάτω βάθος αλλά πάντοτε παράλληλα με το λιπώδη ιστό καθώς εφαρμόζεται ομοιόμορφα και καλύπτει όλα τα επίπεδα λίπους

Ποιες παρενέργειες μπορούν να προκύψουν αν δεν εφαρμοστεί σωστά το φάρμακο;
Στην περίπτωση που δεν εφαρμοστεί σωστά το φάρμακο και γίνει η έγχυση επιφανειακά και όχι στο λιπώδη ιστό συνυπάρχει έντονος πόνος και ερυθρότητα αλλά δε προκύπτει ποτέ νέκρωση του ιστού. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χορήγηση παυσίπονου ή αντιφλεγμονώδους  και κρύων επιθεμάτων.

Συνιστάται ο συνδυασμός του Aqualyx με άλλες μεθόδους π.χ. CavitationLPGRF και τι επιπλέον οφέλη υπάρχουν;
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και εφόσον δεν συνυπάρχει πόνος, συνιστάται να γίνει χρήση Cavitation ή λεμφικού μασάζ (χειρονακτικά ή με τη χρήση συσκευής) καθώς ενισχύει κατά 15-20% το αποτέλεσμα της Θεραπείας. Ο συνδυασμός ενισχύει το μεταβολισμό του λίπους.

Τι θα πρέπει να περιμένει ο ασθενής μετά τη θεραπεία;
Όλα τα συνωδά συμπτώματα της θεραπείας όπως ερυθρότητα, εκχυμώσεις, τα οποία υποχωρούν σε περίπου 5 ημέρες.

Τι συνιστάται να κάνει ο ασθενής στο σπίτι για αποθεραπεία;

Προκειμένου να μειωθεί το οποιοδήποτε δυσάρεστο προς τον ασθενή σύμπτωμα συνιστάται η χορήγηση παυσίπονου ή αντιφλεγμονώδους και η τοπική εφαρμογή κρύων κομπρεσών. Επιπλέον προτείνεται να ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης.

Υπάρχει κάποια περίσταση κατά την οποία δεν ενδείκνυται η εφαρμογή της θεραπείας αυτής; 
Οι βασικές αντενδείξεις είναι όλα τα χρόνια νοσήματα και η εγκυμοσύνη.

Από ποια ηλικία και μετά επιτρέπεται να εφαρμοστεί το Aqualyx;
Σε όλους τους ασθενείς από 18-60 χρονών μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη θεραπεία.

Μέχρι πόσες θεραπείες μπορούν να εφαρμοστούν;
Από 2 μέχρι και 4 θεραπείες


Tags: πλαστικός, σώμα, τοπικό πάχος